Forretningsbetingelser

De vigtige detaljer

Gyldig fra 1. januar 2018

1. Formål & Omfang

 1. Betingelserne beskrevet herunder har til formål at sikre et gensidigt og erhvervsmæssigt samarbejde for kunde og virksomhed i mellem.

2. Definition 

1. Ved virksomheden forstås dette i alle sammenhænge som:

NSIGT IVS
Dortesvej 35 A,
8220 Brabrand
CVR-NR.: 37531804

2. Ved kunden forstås dette som en part, der interagerer i en aftale med virksomheden.

 

3. Fortrolighed

 1. NSIGT behandler alle opgaver med fuld fortrolighed, og videregiver ikke fortrolige oplysninger til tredjepart, heraf alle oplysninger, som man ikke er tilgængeligt for offentligheden.

4. Fortrydelsesret

 1. Der er fortrydelsesret på bestilling af vores service jf. fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen udløber, når opgaven er udført af NSIGT. Der er derfor kortere frist end 14 dage, som det ellers fremgår i forbrugeraftaleloven.

 2. Send en besked til hej@nsigt.dk eller til den respektive medarbejder hos NSIGT ved fortrydelse.

5. Betaling

 1. Faktura udstedes og sendes til kunden efter mundtlig eller skriftlig aftale kort forinden opgavens ophør. Mundtlige og skriftlige aftaler er bindende indtil design arbejdet er påbegyndt. Betalingsfristen er på 14 dage efter udstedelse af fakturaen.

 2. En fakturas fulde beløb skal indbetales til Danske Bank:
  Reg.nr.: 3409
  Kontonr.: 11872905
  Swift nr.: DABADKK
  IBANnr.: DK4230000011872905

 3. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0% samt et rykkergebyr på DKK 65,00. Samt tilsvarende gebyr på efterfølgende rykkere.

 4. På alle opgaver kan der forekomme krav om delbetaling før arbejdet påbegyndes. Delbetalingen er med mindre andet er aftalt ikke et depositum og derfor ikke mulig at refundere, og dækker arbejdstimerne brugt uanset om du som kunde vælger at benytte udbyttet af arbejdet.

 

6. Leveringstid

 1. Standardleveringstid for vores service er normalvis 5-7 dage fra kundens accept af tilbuddet. Denne leveringstid er gældende, med mindre andet følger af den af partnerne indgået aftale.

 2. Ved krav om hurtigere levering forekommer der ekspresgebyr. Dette gebyr vil afhænge af den nærmere bestemte aftale, og skal betales på lige vilkår med resten af fakturaen.

 

7. Overdragelse af filer

 1. Levering sker når fakturaen er fuldt ud betalt.

 2. Hvis der skal ske levering af filer, anses opgaven som afsluttet når filerne er sendt fra virksomheden, og kunden har modtaget disse. Såfremt kunden ikke har reklameret over manglende modtagelse senest 14 dage efter aftalte levering, anses varen som leveret.

 3. Hvis der skal ske levering af fysiske varer, anses levering for udført, når varerne er overgivet til fragtfirmaet.

 4. For kunder der handler privat, anses levering dog først for udført, når varerne er overleveret til kunden.

 

8. Brug af filer

 1. Efter betaling, overdrages (hvis aftalt) alle rettigheder af filerne og designet til kunde.

 2. NSIGT IVS forholder sig retten til at bruge filerne internt.

 3. Såfremt levering, undtagelsesvis, sker inden fakturaen er fuldt ud betalt, vedholder virksomheden den fulde ejendomsret til varerne.

 4. Varerne må ikke benyttes af kunden inden betaling er sket. Såfremt kunden alligevel benytter varerne, er dette et brud på virksomhedens rettigheder og denne kan søge erstatning for brudte immaterielle rettigheder.

 

9. Returret 

 1. Efter aftalens indgåelse ydes der ingen returret af virksomheden, hverken til erhvervskunder eller til privatkunder.


10. Oplysning om klagemuligheder for privatkunder 

 1. Såfremt kunden ikke er tilfreds med arbejdet, bør denne kontakte virksomheden med henblik på en løsning.

 2. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.

 3. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail hej@nsigt.dk

 

11. Tvister 

 1. Tvister parterne ikke selv kan løse, skal løses ved en dansk domstol jf. reglerne herom i retsplejeloven.

 2. Kontaktoplysninger og adresse findes altid opdateret på nsigt.dk

 

Top